Προσπαθούμε να είμαστε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αναβάθμισης: