Μήλα

Στην ALL FRESH θα βρείτε μήλα KIKU. Τα μήλα KIKU ανήκουν στην κατηγορία  Fuji.